Všech 8 ledovcových jezer (5 na české a 3 na bavorské straně) vzniklo při postupném tání ledovců, které se vytvořily koncem třetihor při ochlazení klimatu ve střední Evropě na úbočí (nejen) šumavských svahů. Tající ledovce tlačily před sebou množství kamene a štěrku z nichž se pod svahy utvořili mohutné hráze - morénové valy. Tyto hráze zadržely vodu odtátou z ledovců při ústupu poslední doby ledové. Samozřejmě jsou jezera v současnosti napájena jak spodními prameny, tak vnějšími přítoky.
 
Černé jezero
Černé jezero
Jezerní stěna nad Černým jezerem
Probouzející se květena na cestě k Černému jezeru
Černé jezero
Nachází se na úbočí Jezerní hory, vysoké 1343 m. Černé jezero je rozlohou největší na Šumavě plocha hladiny je 18,4 ha, hloubka 40,6 m (největší hloubka  jezera na naší straně Šumavy) a leží ve výšce 1008 m n. m. Od svého "dvojčete" Čertova jezera je odděleno 330 m vysokou stěnou Jezerní hory. Zřejmě vzhledem ke své černé barvě vody, vznikající odrazem okolních hustých lesů dostalo i svůj název. Dno jezera je pokryto několik metrů hlubokou vrstvou pylu okolních jehličňanů. Hráz jezera je zpevněná  kvůli první přečerpávací elektrárně v ČSR vybudované r. 1929.
Černé jezero v ledovém krunýři Černé jezero v ledovém krunýři Černé jezero v ledovém krunýři Potok na cestě k Černému jezeru Potok na cestě k Černému jezeru Skalka na cestě k Černému jezeru
 
Čertovo jezero
Čertovo jezero
Čertovo jezero
Ponuré Čertovo jezero
Čertovo jezero
Čertovo jezero leží na jižním svahu Jezerní hory . Zajímavostí obou jezer je, že mezi nimi (vzdušnou čarou cca 1,5 km) probíhá po hřebeni Jezerní hory hlavní evropské rozvodí mezi Severním (Černé jezero) a Černým mořem (Čertovo jezero). Jezero je položeno ve výšce 1030 m n. m., jeho plocha činí 10,3 ha a největší hloubka je 37 m. Další ze zajímavostí je, že roku 1911 byla kolem Černého a Čertova jezera zřízena rezervace majitelem tohoto panství knížetem Hohenzollernem na podnět zakladatele moderní ochrany přírody Hugo Connwentze. Plocha celého chráněného území Černé a Čertovo jezero je 152 ha.
Čertovo jezero Čertovo jezero Jezerní potok Pohled k Železné Rudě z cesty k Čertovu jezeru
 
Hráz Prášilského jezera
Prášilské jezero
Prášilské jezero
Prášilské jezero
Prášilské jezero
Prášilské jezero leží v nadmořské výšce 1080 m n.m., vzniklo tak jako ostatní šumavská jezera po ustoupení pleistocenního ledovce. Jezero svírá typický žulový a rulový kar, který jezero hradí 9 m vysokým valem a dvěma staršími morénovými valy. Výška karové stěny nad jezerem je 150 m. Rozloha jezera je 3,7 ha a hloubka činí až 15 m. Pod Prášilským jezerem se nachází tzv. Stará jímka, bažinatá kotlina, pozůstatky dnes již zarostlého jezera.
Cestou k Prášilskému jezeru Jezerní potok u Prášil Prášilské jezero Blatouchy v Prášilech
 
Jezero Laka
Jezero Laka
Jezero Laka
Jezero Laka
Jezero Laka
Nejvýše položené a zároveň nejmenší jezero ze šumavských mající plochu 2,78 ha se nachází v nadmořské výšce 1085 m pod horou Plesná. Toto mělké jezero napájené dvěma potůčky pozvolna zarůstá vegetací a jsou zde plovoucí rašelinové ostrůvky. V 19. stol. byla hladina jezera 2x zvyšována umělou hrází z původního močálu s několika jezírky. Jezerní potok odtéká do Křemelné, část vod byla odváděna úzkým kanálem ke sklářským strojům na bývalé Hůrce.
Jezerní potok Kanál od jezera Laka k Hůrce Kanál od jezera Laka k Hůrce Potok napájející kanál k Hůrce Hrobka rodiny Hafenbrädlů a Abelů
 

Plešné jezero
Plešné jezero
Plešné jezero
Plešné jezero
Plešné jezero
Další jezero, které zde uvedu je Plešné. Leží v nadmořské výšce 1090 m uprostřed lesů sevřeno kamenitými břehy. Jeho rozloha je 7,5 ha a v minulosti byl z tohoto jezera napájen Schwarzenberský plavební kanál. Jezerní pánev byla vyhloubena ve starších čtvrtohorách ledovcem Plechého, po jehož ústupu zbyla hráz tvořena čelní morénou z nahrnutého kamene. Koncová hráz dosahuje výšky 30-40 m a svojí šířkou 1 km je nejširším jezerem na Šumavě. Z dob ranné turistiky (od r. 1911) zde stávala turistická chata, která byla později zdemolovaná.
Cestou k Plešnému jezeru Plešné jezero Pomník Adalberta Stiftera

 
Roklanské jezero - pohled z Velkého Roklanu
Roklanské jezero (Rachelsee)
Roklanské jezero leží na území SRN ve výšce 1071 m n. m., jeho rozloha činí 3,7 ha a největší hloubka je 14 m. Nalezneme jej na východním úpatí Velkého Roklanu. Přístupné je pouze z německé strany, parkoviště (které lze celkem lehce nalézt) je v Lindenu (jinak Klingenbrunen - že by "Zvonková"?) Bližší parkoviště je dosažitelné z města Spiegelau, ale nepodařilo se mi cestu k němu nalézt.
 


Návrat na Vopinovy stránky Šumavy

Vopinovy stránky Šumavy

 

Návrat na stránky ABC Šumava

ABC Šumava - vše co chcete a potřebujete vědět      ŠumavaNet.CZ - informační server

Regionální informační server ŠumavaNet.CZ

 

 

vopinweb@  prezentace   -    Šumavská jezera
Vopinovy stránky Šumavy, kontaktní osoba: Jiří Vopěnka
E-mail:
vopin@sumavanet.cz

[CNW:Counter]